Bolt Architecten

Featured

Bolt Architecten

Filosofie

De eigenheden van architectuur samen met de ontwikkeling van een
kritische omgang met verleden, heden en toekomst dienen als inzet voor de realisatie van een opdracht.

Onvermijdelijk spelen tegenstrijdige inzichten een belangrijke rol in elke
architecturale verwezenlijking.

Bij iedere opdracht is het voorwaarde deze probleemstelling, gekoppeld aan de gestelde opdracht, in zo nauw mogelijke samenwerking met de opdrachtgever op te lossen.

Het is de verantwoordelijkheid van de architect dit proces te begeleiden
van eerste verkennende schets(en) tot de ingebruikname.

Vestigingsadres:

Landgoed “Die Hoeghte”

Stationsweg 10 B

9845 AJ VISVLIIET

Tel.:0031(0)594 613 889

Fax.:0031(0)594 614471

E-mail: info@boltarchitecten.nl

Websites: http://www.boltarchitecten.nl

https://sites.google.com/site/boltarchitecten/

Architectuur – Gebiedsontwikkeling – Leisure – Interieur

LinkedIn-profiel van Bert R. Bolt weergeven Profiel van Bert R. Bolt weergeven

Mijn energie 2050

bron: De Rijksoverheid. Voor Nederland

Mijn energie 2050

We zijn in Nederland in hoge mate afhankelijk van energie. De zekerheid dat er stroom is voor burgers en bedrijven, is in ons land bijna 100%.

Het tijdperk van fossiele energie is voorbij: Nederland heeft, net als vele andere landen in de wereld, de doelstelling afgesproken om in 2050 CO2-arm te zijn.

Alle inwoners van Nederland krijgen de komende jaren met de transitie naar duurzame energie te maken: ons huis zal in de toekomst op een andere manier worden verwarmd, we zullen ons op een andere manier vervoeren en het landschap zal door de komst van bijvoorbeeld zonne- en windmolenparken veranderen.

 

Denk mee over energie

De energietransitie kan de overheid niet alleen, dat móeten en gaan we samen doen. In de energiedialoog worden daarom alle Nederlanders (wetenschappers, bewoners, bedrijven, ondernemers) uitgenodigd om mee te denken over de eigen energievoorziening en onze toekomstige energie in Nederland. Laten we met elkaar het gesprek aangaan over welke keuzes we willen maken om in de toekomst een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening te hebben.

wp-1450614271996.jpeg

 

Landelijke energiedialoog

Het ministerie van Economische Zaken nodigt u graag uit om bij de kick off van de energiedialoog aanwezig te zijn. Organisaties, bedrijven en betrokken Nederlanders zijn welkom tijdens diverse bijeenkomsten in het land en via internet. Het ministerie gebruikt de resultaten uit de Energiedialoog voor het bepalen van het nieuwe energiebeleid ‘Op weg naar een Energie Duurzaam Nederland in 2050’ (najaar 2016).

De landelijke energiedialoog start op 7 april en loopt tot 1 juli 2016.

Mijnenergie2050.nl

Op de website mijnenergie2050.nl kan iedereen vanaf 7 april online reacties kwijt, zich aanmelden voor evenementen en eigen evenementen en visies uploaden.

Wilt u bij een van de startbijeenkomsten aanwezig zijn? Meld u dan direct aan https://www.evite-sendmail.nl/rvo/dialo_16/web/dialo_16_aanmelden_zndr_uit.php

tumblr_o56d7xZ7R61s4sk01o1_1280

De landelijke aftrap voor de energiedialoog vindt 10.00 – 14.00 uur simultaan plaats op drie plekken in het land: Rotterdam, Leeuwarden en Eindhoven. Daarbij worden we ondersteund door lokale partners.

 

In elke plaats bespreken we vragen, uitdagingen en dilemma’s rond de energietransitie vanuit een ander thema:

 

Rotterdam: thema Proceswarmte voor industrie, warmte voor de wijk

 • Hoe blijven we internationaal concurrerend als we tegelijk CO2-arm willen opereren?
 • Industrie: vernieuwen of verkleinen?
 • Kan klimaatneutraliteit een concurrentievoordeel zijn?
 • Kan heel Rotterdam met restwarmte van de industrie verwarmd worden?

 

Eindhoven: thema’s Vervoer en Kracht & Licht

 • Hoe ziet een duurzaam vervoerssysteem er in uw regio uit?
 • Welke energiebronnen spelen een rol? En wat kunnen we met bestaande infrastructuur daarvoor?
 • Kan elektriciteitsproductie volledig duurzaam? Of zijn er ook andere opties?
 • Hoe flexibel kan het gebruik van elektriciteit worden? Moeten we blijven salderen?

 

Leeuwarden: thema Warmte in de gebouwde omgeving

 • Wat betekent het om in een gasloze wijk te wonen
 • Hoeveel energie willen we met zijn allen nog besparen?
 • Wordt warmte in de gebouwde omgeving een collectieve voorziening?

 

Deze en nog veel meer vragen kunnen aan de orde komen tijdens de bijeenkomsten. Het programma bestaat uit twee delen:

 • Plenair geeft minister Kamp het startschot voor de dialoog samen met de ambassadeur energiedialoog
 • Vervolgens schetsen we globaal de keuzes voor de energievoorziening van de toekomst en welke dilemma’s dit oproept. Daarover gaan we in kleinere groepen in gesprek op zoek naar antwoorden, ideeën en opvattingen.

Download het Energierapport ‘Transitie naar duurzaam’ .

tumblr_o56d9h1D0h1s4sk01o1_1280.jpg

Contact

Mijnenergie2050@minez.nl

 

Of volg ons op Twitter @mijnenergie2050

Mijnenergie2050.nl (vanaf 4 april 2016)

De Rijksoverheid. Voor Nederland

NSW landgoed Die Hoeghte Visvliet

Afbeelding1nl.pinterest.com

Het landgoed ‘Die Hoeghte’ ligt in en aan het komdorp Visvliet.

Visvliet is een komdorp in de gemeente Zuidhorn in de Nederlandse provincie Groningen. Het dorp telt 356 inwoners (1 januari 2012).De naam Visvliet komt van de visrijke vliet (rivier) de Lauwers, waaraan Visvliet ligt.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Visvliet

 • Afbakening van het komdorp Visvliet

Visvliet ligt aan de Groningse kant van de rivier de Lauwers. Aan de oostzijde van het dorp loopt het Visvlieterdiep (historisch: Besheersdiep). De Lauwers staat sinds de Slag aan de Boorne in 734 (toen Karel Martel de Friese hertog Poppo versloeg) bekend als een grensrivier; eerst tussen de Frankische en Friese gebieden en later tussen Groningen en Friesland. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, heeft Visvliet dus nooit tot Friesland behoord. Alleen de heerlijke rechten waren van 1578 tot 1637 in handen van de Staten van Friesland.

·        Stichtingsjaartal Visvliet

Het stichtingsjaartal van het dorp Visvliet is onbekend. Waarschijnlijk werd het dorp ergens in de 14e of begin 15e eeuw gesticht als voorwerk (uithof) door monniken vanuit het klooster Jeruzalem van Gerkesklooster. Over de begingeschiedenis is weinig met zekerheid te zeggen.

·        Zijlen en Visvlieterdiep

In de 14e of 15e eeuw werden ook twee zijlen (sluizen) gelegd: In de Lauwers bij ‘Bartoleshus’, dat tegenwoordig gedacht wordt te hebben gelegen bij de Gerkesbrug (naar het klooster), die in 1416 voor het eerst wordt genoemd. Een tweede latere zijl (voor het eerst genoemd in 1508) verrees aan oostzijde in het Visvlieterdiep en kreeg eveneens een brug. De zijlen (men vermoedt dat de tweede zijl begin 15e eeuw ook al bestond) werden overbodig door de aanleg van de Pieterzijl rond 1440. De zijl bij Bartoleshus werd gesloopt, maar de sluis in het Visvlieterdiep bleef nog lang bestaan. Over het onderhoud van de zijl, die was gelegen op de grens van de gebieden van het Gerkesklooster en Lutjegast, bestaan een aantal documenten. In 1512 werd Lutjegast verantwoordelijk gesteld voor het onderhoud. In 1528 brak de zijl door en werd hersteld door inwoners van Hilmahuis. Mogelijk werd de zijl gesloopt bij de verlenging van het Hoendiep tussen 1654 en 1657, waardoor Lutjegast het Visvlieterdiep niet meer zo nodig had voor haar afwatering. In 1672 werd, mogelijk in verband met inundaties voor Bommen Berend, verzocht om een schutsluis (verlaat) op de plek van de zijl te leggen, maar dit is niet doorgegaan. Lutjegast heeft verschillende malen gepoogd om de kosten voor het Visvlieterdiep niet alleen te hoeven betalen, waarvan onder andere uit 1558 een document resteert en waaruit waarschijnlijk de oude naam van het diep is ontstaan; tussen 1755 en 1790 poogde Lutjegast nogmaals tevergeefs om niet volledig voor het beheer te hoeven betalen. Het beer werd ‘besheer’ (tot nu toe) door haar uitgevoerd en zij wilde dat dit veranderde. Waarschijnlijk is dit ‘besheer’ later voor een eigennaam aangezien, waardoor het diep lange tijd Besheersdiep werd genoemd. Na de aanleg van de nieuwe rijksweg Friesestraatweg in 1842 werd de brug over het Visvlieterdiep in 1858 verwijderd. verzandde het diep door slecht onderhoud steeds verder, zodat het begin 20e eeuw onbevaarbaar was geworden. Omdat de scheepvaart hier ernstige hinder van ondervond werd in 1911 het waterschap Besheersdiep opgericht dat het Visvlieterdiep weer bevaarbaar maakte, waarop het in 1915 weer werd opgeheven. Het onderhoud is sindsdien in handen van de gemeenten Grijpskerk (nu Zuidhorn) en Grootegast, waardoor het diep loopt.